Διαμονή
Φαγητό
Καφετέριες
Νυχτερινή ζωή
Καταστήματα
Υπηρεσίες
Ενοικιάσεις
Komos Live!
Βιβ. επισκεπτών
I lived in the cave winter 76, and there was one greek guy name tony lived in the caves. Best winter I ever spend. I lived in the cave that had a bamboo door, two rooms in the cave. Me, a girl from San Francisco, and a german girl. Neighbours were from Alberta and BC. Anyone remember the big cave that was like a church, and mama cooking, and her cheap wine. thanks for the memory

mike09g53

Η γνώμη σας μετράει!
Η γνώμη σας σχετικά με τα Μάταλα:

Θετική      Αρνητική

Σχόλια:Φωτογραφίες Ματάλων