Διαμονή
Φαγητό
Καφετέριες
Νυχτερινή ζωή
Καταστήματα
Υπηρεσίες
Ενοικιάσεις
Komos Live!
Βιβ. επισκεπτών
Hallo, wir fliegen in zwei Wochen nach Kreta, und werden wieder in Matala unseren Urlaub verbringen. Wir verbringen nun schon zum dritten mal unseren Urlaub in Matala und sind immer wieder beeindruckt von der schönen Landschaft und den einsamen Buchten die man zum Baden einladen. Viele Grüße Beate und Werner

Beate und Werner

Η γνώμη σας μετράει!
Η γνώμη σας σχετικά με τα Μάταλα:

Θετική      Αρνητική

Σχόλια:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 

Πιτσίδια,  30/07/2019
Αρ. Πρωτ. 56

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλείται ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ως ο μοναδικός μέτοχος της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


 
1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά του προσαρτήματος και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Διανομή κερδών.

5. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.

6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
 
  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αρμουτάκης Γεώργιος

 

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ